Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2003

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

143

ISBN:

80-85032-89-9

catalog printed-publication

250 Kč

Sold out

Autoři statí: Tomáš Knoz, Hellmut Lorenz, Dana Novotná, Friedrich Poleross, Ingeborg Schemper-Sparholz, Margareta Lux, Věnceslava Orlinski-Raidl.

Podnětem k vydání publikace bylo mezinárodní sympozium v roce 1995 Vranovské setkání, které přineslo řadu nových pohledů na stavbu i uměleckou výzdobu této vranovské památky. Kniha obsahuje precizované verze přednášek účastníků sympozia doplněné bohatou obrazovou dokumentací.

Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního zámku Vranov nad Dyjí

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)