Rekonstrukce střech a strážní věže na zámku Vranov nad Dyjí plynule pokračuje

Státní zámek Vranov nad Dyjí, který patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka, prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí střech a středověké strážní věže.

Rekonstrukce se týká střech budov prvního nádvoří a středověké strážní věže ze 14. století. Postupně dochází k výměně poškozených dřevěných konstrukcí, opravě komínů a novému pokrytí pálenou taškou. Nejnáročnější částí oprav je rekonstrukce věže.

Věž stála původně samostatně a přiléhala k vysoké obvodové hradbě. Její přízemí sloužilo ve středověku jako vězení.  Samotný vchod do věže byl umístěn v úrovni druhého patra. Současné vstupy v přízemí vznikly až ve 20. století a zůstanou zachovány. Návštěvníci, kteří do nově opravené věže vstoupí, se nejprve ocitnou ve zmiňovaném vězení, kde si prohlédnou zamřížovaný otvor v klenbě, kterým byli odsouzenci do věže po laně spouštěni. Na vrchol 24 metrů vysoké věže je zavede celkem 109 schodů. Nová kovová konstrukce vyhlídkové plošiny pak umožní rozhlédnout se do okolí, tedy nejen na sousední zámecké střechy, přístupový most, zahrady a kapli, ale čekají je nebývalé pohledy na meandr řeky a městečko pod zámkem.