Informace pro návštěvníky

Parkování

Parkování motorových vozidel před zámkem není možné. K tomuto účelu slouží velké parkoviště u silnice na konci Vranova nad Dyjí (směrem na Podmýče) a patří pod správu městyse. Upozorňujeme, že parkovné stojí 100 Kč a platba je možná pouze v hotovosti. Z parkoviště se mohou návštěvníci vydat na asi 600 metrů dlouhou cestu pro pěší vedoucí lesem k hlavnímu vstupu do zámku. Prosíme návštěvníky, aby neparkovali před vstupní branou do areálu zámku ani na soukromém pozemku naproti bráně zámku.

Přístupnost

Žádný z prohlídkových okruhů zámku není zcela bezbariérový.

Přístupné venkovní prostory zámku jsou pro vozíčkáře snadno dostupné. Od vstupní brány přes renesanční most, po obě nádvoří včetně vyhlídky je areál bez schodů, přejet je nutné pouze zvýšené prahy. Povrch cest tvoří většinově písek, dlažba a beton.

Prohlídka prvního okruhu Reprezentační interiéry je možná s asistencí tehdy, jestliže je zajištěno přenesení mechanického vozíčku do prvního patra po vnitřním schodišti a následném snesení po širokém kamenném schodišti do nádvoří.

V domku u hlavní brány je k dispozici vhodně upravené a modernizované sociální zařízení.

Pro osoby se sluchovým postižením nabízíme zapůjčení tištěných textů k prohlídkovým okruhům.

Zvířata

Psi se mohou pohybovat ve venkovním areálu zámku pouze na vodítku a za trvalého doprovodu svých páníčků a paniček. Je nepřípustné uvazovat je k zábradlí a nechávat je bez dozoru.  Psům a jiným zvířatům je vstup do zámeckých interiérů zcela zakázán, (tzn. ani malý pes v tašce či v náručí nesmí na prohlídku). Hlídací služba pro zvířata není zajišťována.

Cyklisté

Za hlavní branou zámku je nutné sesednout z kola a vést ho vedle sebe. Stojany na kola se nacházejí na přístupovém mostě, kde je možné je uzamknout vlastním zámečkem. Vnitřní prostory pro uschování kol nejsou k dispozici. Vjezd jízdních kol do nádvoří je zcela zakázán. Hlídací služba pro kola není zajišťována.

Pro děti

Zvláštní zázemí pro děti není k dispozici. V domku za vstupní branou, v němž je umístěno prostorné sociální zařízení vybavené umývárnou, je pouze přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi.

Občerstvení

V červenci a srpnu mohou návštěvníci navštívit stylovou kavárnu na prvním nádvoří zámku, kde je k dispozici nejen dobrá káva, zákusky, ale i točená zmrzlina. Po celou sezónu, tj. od dubna do října, je před hlavním vstupem do zámku k dispozici bufet s občerstvením.

Občerstvení ve Vranově nad Dyjí:

 • Hotel Pod Zámkem
  - otevírací doba od května (víkendy), od 15. června každý den až do konce srpna
  - pěšky od zámku: 1,2 km (20 min)
  - cesta na kole: 1,5 km (6 min)
  - cesta autem:  1,3 km (2 min)
  - adresa: Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí
  - kontakt: 732 772 858
  - web: www.pod-zamkem.cz
 • Penzion Kormorán
  - otevírací doba květen a červen, (denně kromě pondělí), červenec až srpen (denně)
  - pěšky od zámku: 1,6 km (cca 25 min)
  - cesta na kole: 1,5 km (cca 6 min)
  - cesta autem: 1,5 km (2 min)
  - adresa: Havlíčkovo nábřeží 410, 67103 Vranov nad Dyjí,
  - kontakt: 774 515 296, info@penzionkormoran.cz
  - web: www.penzionkormoran.cz

 

 • Country Saloon
  - otevírací doba: celoročně
  - pěšky od zámku: 1,2 km (cca 20 min)
  - cesta na kole:  k1,5 km (cca 6 min)
  - cesta autem: 1,3 km (2 min)
  - adresa: 8. května 35, 671 03 Vranov nad Dyjí
  - kontakt: 775 432 040, 515 296 266, 603 549 469, doubekgastro.zn@seznam.cz
  - web: www.countrysaloon.info
 • Benátky 214
  - otevírací doba: od července (denně)
  - pěšky od zámku: 1,5 km (cca 25 min)
  - cesta na kole:  1,8 km (cca 7 min)
  - cesta autem: 1,6 km (3 min)
  - adresa: Benátky 214, 671 03 Vranov nad Dyjí
  - kontakt: 721 957 109 event@benatky214.cz
  - web: www.benatky214.c

Občerstvení v okolí Vranova nad Dyjí:

 • Restaurace U Vodnáře
  - otevírací doba: duben (víkendy), od května denně (kromě pondělí)
  - pěšky od zámku: 2,7 km (50 min)
  - cesta na kole: 2,9 km (14 min)
  - cesta autem: 1,9 km (3 min) + cesta pěšky 841 m (15 min)
  - adresa: Vranovská přehrada, ev.č. Onšov 132, 671 02 Onšov
  - kontakt: 604 335 305, 736 670 512, info@uvodnare.cz
  - web: www.vetrnymlyn.cz
 • Penzion Na Kolářce (UHERČICE)
  - otevírací doba: celoročně (kromě pondělí a úterý)
  - cesta na kole: 18,6 km (1,5h)
  - cesta autem: 18,5 km (17 min)
  - adresa: Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma
  - kontakt: 725 904 987, info@nakolarce.cz
  - web: www.uvodnare.cz
 • Penzion Rumburak (BÍTOV)
  - otevírací doba: celoročně
  - cesta na kole: 15,1 km (1,2 hod)
  - cesta autem: 15,1 km (17 min)
  - adresa: Bítov 106, 671 10
  - kontakt: 777 348 757, info@restaurantrumburak.cz
  - web: www.restaurantrumburak.cz
   
 • Restaurace a pivovar U Tesařů (BÍTOV)
  - otevírací doba: celoročně
  - cesta na kole: 13,5 km (1 hod)
  - cesta autem:  13,3 km (15 min)
  - adresa: Bítov 101, 67110 
  - kontakt: 737 842 777, 723 049 775, penzion@utesaru.cz
  - web: www.utesaru.cz

NEMOTORIZOVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI

 • Zastávek autobusů veřejné hromadné dopravy je ve Vranově pět, jedna z nich  asi  120 metrů nad vstupem do zámku.  Kyvadlová přeprava osob je zajišťována v červenci a srpnu několikrát denně kolovým vyhlídkovým vláčkem jezdícím z vranovské pláže přes náměstí až k zámku a zpět.
 • Zámek je se svým okolím součástí Národního parku Podyjí, na který za státními hranicemi navazuje rakouský National Park Thayatal. Pěší návštěvníci proto musejí  dodržovat platná pravidla pohybu osob, což mimo jiné znamená, že se v prvních a  druhých zónách obou parků mohou pohybovat pouze po značených turistických stezkách.